# جک

مگه داریم ؟ مگه میشه ؟

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮﭺ ﮐﺮﺩﻩ : ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ…!!!!!!!!............ﮔﻮﮔﻞ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ : ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید
دقت کردین :یا مهمون نمیاد یا توی 20دیقه 10تا مهمون یورش میارن سمت خونه !   جون جووون جوووووون جووووووووووون جوووووووووووووووووووووون جووووووووووووووووووووووووووون جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووون... .   .   .   .   قدم زدن یک مرد ایرانی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید