سر کلاس....

واحد اندازه گیری دلشوره مادرها:

آیت الکرسی بر دقیقه

________________________

 

دیدید وقتی دیر میرید سر کلاس وارد کلاس میشی همه بچه های کلاس اینجوری نگات میکنن:

.

.

.

.

...

...

خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی


خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی


خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی خنثی
 اصن استرس میگیری هی میخوری به صندلی ها... <img src=

/ 1 نظر / 25 بازدید